Epoxy River & Art Resin 1500 gr.

40,00

Beschikbaarheid:
6
Model:
200
Levertijd:
op voorraad
Bestellen

Omschrijving
keuze uit 1500 gr., 

Deze heldere epoxy giethars is speciaal voor het gieten van objecten en riviertafels van 1 tot 10 cm dikte of grotere sierraden. De epoxyhars is goed vloeibaar en bevat een UV-blokker. De River & Art epoxy resin kun je goed inkleuren met diverse epoxy kleurpigmenten voor een spectaculair resultaat. 

Specificaties

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:50
 • Kleur: helder, kleurloos
 • Verwerkingstijd 100 gr. bij 25°C: 40 minuten*
 • Uithardingstijd bij 25°C: 18-24 uur*
 • Volledig uitgehard na: 3 dagen
 • UV-blokker: ja 
 • Hardheid: Shore D 75
 • Dichtheid: 1.09 g/cm³
 • Viscositeit: 300-600 cPs (goed vloeibaar)
 • Temperatuurbestendig tot: 80°C
 • Minimale dikte:1 cm 
 • Maximale dikte 10 cm
 • Maximaal in 1 keer te verwerken: 60 kg**

*Bij een grotere hoeveelheid worden de verwerkingstijd en uithardingstijd korter!

**Wij raden aan niet de maximale hoeveelheid in 1 keer te verwerken, wanneer u weinig ervaring heeft. Wilt u dit toch doen, werk dan bij 18oC met een mengemmer met grote bodem/diameter en houd rekening met een zeer korte verwerkingstijd!
 

Opslag

Product in goed gesloten verpakking tussen 15 en 25oC opgeslagen is tenminste 1 jaar houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H302+H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.