Epoxy BIO 710 gr. (500A-210B)

27,50

Beschikbaarheid:
5
Model:
200
Levertijd:
op voorraad
Bestellen

Omschrijving

GreenCast Epoxy Set - 37% biologisch 710 gram, neem voor grotere hoeveelheden contact op

Wij zetten ons in om zo groen mogelijk te werken. Vooral bij harsen is dit iets waar we graag naar streven, maar wat nog bijzonder moeilijk blijkt. 100% biologisch afbreekbare harsen of biologische harsen (epoxy, poly urethaan of polyester) bestaan nog niet. De grondstoffen worden echter wel steeds meer biologisch of milieuvriendelijk geproduceerd.

Deze epoxy wordt geproduceerd met een hoog gehalte aan koolstof van plantaardige oorsprong. (37%)

GreenCast Epoxy is een epoxy ontstaan uit de laatste innovaties uit de biobased chemie. Onder andere de helderheid en prestaties zijn hierdoor verbetert. 

Deze breed inzetbare epoxy giethars heeft uitstekende eigenschappen. Geschikt voor het gieten van objecten, sierraden, prototypes, riviertafels, etc...

Eigenschappen

 • De zeer lage reactiviteit maakt een hoge gietdikte mogelijk
 • Zeer helder. Ook bij dikke gietingen
 • Hardt uit bij kamertemperatuur
 • Vrijwel reukloos
 • Eenvoudig te mengen
 • Uitstekende ontgassing (ontluchting)
 • Uitstekende slagvastheid en temperatuurbestendigheid
 • Goede UV-bestendigheid
 • BIO Gecertificeerd (ASTM D6866 or XP CEN/TS 16640)

Specificaties

Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:42 
Mengverhouding in volume: A:B = 100:50

 • Kleur: helder
 • Verwerkingstijd 100 gr. bij 20°C: 12 uur*
 • Verwerkingstijd 100 gr. bij 30°C: 6 uur*
 • Gel tijd, 6 mm. bij 20°C: 26 uur
 • Gel tijd, 6 mm. bij 30°C: 23 uur
 • Ontmaltijd, 6 mm. bij 20°C: 60 uur
 • Ontmaltijd, 6 mm. bij 30°C: 48 uur
 • Volledig uitgehard na: 3 dagen 
 • UV-blokker: ja 
 • Hardheid: Shore D 70
 • Dichtheid: 1,1307 g/cm³
 • Viscositeit bij 20°C: 360 mPa⋅s (goed vloeibaar)
 • Temperatuurbestendig tot: 61°C
 • Minimale dikte: 0.5 cm 
 • Maximale dikte bij 20°C: 10 cm**

*Bij een grotere hoeveelheid worden de verwerkingstijd en uithardingstijd korter!
**Wij raden niet aan om een grote hoeveelheid in 1 keer te verwerken, wanneer u weinig ervaring heeft. Wilt u dit toch doen, werk dan bij 18oC met een mengemmer met grote bodem/diameter en houd rekening met een veel kortere verwerkingstijd!

Verwerking:

Zorg dat de ondergrond goed dicht is en niet poreus. Dit kan namelijk luchtbellen in de epoxy veroorzaken. Gebruik hiervoor een dunne laag epoxy of primer.

Gebruik bij de verwerking van dit materiaal altijd veiligheidshandschoenen en -bril. Verwerk de hars op kamertemperatuur (18-25oC) en bij een luchtvochtigheid lager dan 70%. Om geen vervorming in het oppervlak te krijgen moet de temperatuur constant blijven tijdens het hele uithardproces. Voorkom ook direct zonlicht via een raam en voorkom tocht.

Voeg de A- en B-component in de juiste verhouding bij elkaar (A:B=100:42 in gewicht) en meng deze goed. Neem voor het mengen voldoende tijd (2-3 minuten) en ben er zeker van dat ook de hoeken en bodem van de mengbeker zijn meegenomen. Eventueel kun je het geheel overschenken in een 2e bakje om vervolgens nogmaals te mengen. Voeg nu eventueel kleureffecten toe en roer nogmaals. Laat luchtbellen een minuut lang ontsnappen. Help eventueel door het bakje te trillen/ rammelen. Let op dat het product niet te warm wordt! 

De Epoxyhars is nu klaar voor gebruik. Giet het mengsel met een dunne straal in jouw vorm of voorbereid model.

Let op, als je grotere hoeveelheden aanmaakt, gebruik dan een mengbeker met een grote bodem. Voorkom een dikke laag in de mengbeker want dit wordt heel snel warm!

Het verwijderen van luchtbellen gaat het beste met Epoxy ontluchter of door middel van een vlam. Gebruik geen vlammen als u de epoxy heeft verdund met alcohol of andere brandbare producten.


Indien je de hars in meerdere lagen gaat aanbrengen (meerlaags werken):

Nat op nat:

Bij het gieten van een tweede laag van een vloeistof in een eerste laag epoxy vloeistof, dien je er zeker van te zijn dat de exothermische reactie volledig uitgewerkt is. Een exothermische reactie is een reactie waarbij energie wordt vrijgegeven. In dit geval warmte.

Wil je hier zeker van zijn, dan wacht je tot de tweede laag niet meer kleverig is, maar waarbij je nog wel een vingerafdruk in de epoxy terugziet. 

Nat op droog:

Het is noodzakelijk de voorgaande laag te schuren en stofvrij te maken. 

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ...

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering :
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

Opslag
Product in goed gesloten verpakking tussen 15 en 25oC opgeslagen is tenminste 2 jaar houdbaar.